Redirectionare 20%

LEGEA nr. 571 din 22/12/2003 (actualizată) privind Codul fiscal

Sponsorii Asociatiei O Romanie Verde, vor beneficia, pentru suma sponsorizată, de facilităţile prevăzute in Codul Fiscal al Romaniei, Titlul II, Capitolul II, Art.21, alin.4, lit. p.
„TITLUL II : Impozitul pe profit. CAPITOLUL 2: Calculul profitului impozabil.

Art. 21 : Cheltuieli
(4) p) cheltuielile de sponsorizare si/sau mecenat si cheltuielile privind bursele private, acordate potrivit legii; contribuabilii care efectueaza sponsorizari si/sau acte de mecenat, potrivit prevederilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea, cu modificarile ulterioare, si ale Legii bibliotecilor nr. 334/2002, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cei care acorda burse private, potrivit legii, scad din impozitul pe profit datorat sumele aferente, daca totalul acestor cheltuieli indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

1. este in limita a 0,3 % din cifra de afaceri;
2. nu depaseste mai mult de 20% din impozitul pe profit datorat”
Pentru a incheia un contract de sponsorizare, care va fi deductibil fiscal, completati contractul de sponsorizare si trimiteti-l pe adresa contact@romanie-verde.ro sau sunati la numarul de contact (+40) 726 854 299 si vom oficializa o intalnire pentru a va prezenta ceea ce va putem oferi in schimbul redirectionarii a 20% din impozitul pe profit.

Descarca contractul de sponsorizare